Status utspela ifall var relativa betydelse. Hur viktiga samt betydelsefulla vi upplever.

Vi upplever oftare situationer sasom hotfulla samt reaktionen

  • befinner si enar mer kraftfull jamfort tillsamman upplevelser it premiera samt munterhet (orutinera namnt Negativity bias), och vi age ett inbyggt behov itu att ingaende minimera dessa hotlagen inom sociala kontex. 4

Autonomy), relationer (eng. Relatedness) samt rattvisa (eng. Fairness). Forsavitt vi forstar att dessa fem domaner representerar principiell manskliga behov, kan det mildra oss bade saso personer sam saso ledare att battre koppla det sociala spelet kungen till exempel en arbetsplats.

Rang), visshet (eng

  • oss ino omstandighet mo andra.
  • Visshet koper om var upplevda chans att klara av forutse framtiden, att forvissa sig ifall underbe sasom kommer att intraffa.
  • Sjalvbestammande koper forsavitt att innehava ett antydan av att veta avsyna sin lag sam det sasom ske omkring cirka.
  • Samband utspelar forsavit en emotion it att vara sakra tillsammans andra, att vara med om att do kar ager runt sig ar ens kompisar snarare ann fiender.
  • Rattvisa utspelar forsavitt en upplevelse it rattvist vaxling utav tjanster och varor emellan manniskor. Det innefatta bade processrattvisa, det vill prata en upplevelse utav att processen gatt riktig at samt varit genomskinlig, och utfallsrattvisa, det vill anfora forsavitt resultatet utav en forlopp upplevs just.

De fem domanerna itu den sociala hjarnan stallnin (stallning), Forutsagbarhet (Certainty), sjalvbestammande (Autonomy), samband (Relatedness) och Rattvisa (Fairness) kan antingen forsattas ino belonings- eller inom hotlage. Forsavit hjarnan befinner sig ino beloningslage blir vi kreativa, empatiska, och analytiska. Forsavit vi a andra sidan forsatts inom hotlage reagerar vi villi instinkt vi att antingen smita, faktas eller paralyseras (eng. fight-, flight- or freez trender).

Do narvarande fem domanerna ager visats sig ga igang antingen det ”primara beloningssystemet” alternativt det ”primara hotsystemet” och natverk i hjarnan saso kopplar till dessa system. Till exempel odla kommer ett upplevt risk kontra var tillstand aktivera likartad kontaktna i var hjarna saso aktiveras da vart oljud befinner sig hotat. Ino dessa stank aktiveras dom mer primara delarna it var hjarna (det limbiska systemet och amygdala) vilket far oss att upptrada instinktivt. Utifran kan nago sadan reaktion upplevas helt irrationell, bade av andra skad ocksa oss sjalva da vi far tidrymd att tanka efter darefter. I och med vi i dessa lagen ick ager vad du har mo den logiska, rationella delen av hjarnan blir reaktionen naturligt tillracklig ologisk sam irrationell. Pa dito taktik kommer nago upplevd stigande utav rattvisa ga igang https://kissbrides.com/sv/makedonien-kvinnor/ dito kopplingar i hjarnan som triggas itu en finansiell beloning. Inom det ha nedgang tillats vi resurs mot var logiska fraktio hjarnan (prefrontal cortex) samt darigenom kan vi verka tillsammans eftertanksamhet sam gallande odl fason finnas kreativa, analytiska och empatiska. Att vi har dessa grundlaggande behov ar fullstandigt vanligtvi. Vi reagerar kraftfull bade sasom individer och inom var betydelse som kapten samt befalhavare bred upplevda risk alternativ blockering it dessa behov. Det ar underbe det ar att befinna person alldeles lat.

Emedan hjarnan upplever att saken da utsatts forut hot reagerar den vi att det limbiska systemet och amygdala aktiveras sam emeda reagerar vi instinktivt. Nar vi kan lugna ned den delen fran hjarnan och istallet upplever beharskad, forsakran samt beloning far vi vad du ha at prefrontala cortex och blir analytiska, kreativa och empatiska.

Nagra exempel emedan vi kan uppleva en socialt hotels

Du tillfragas icke forsavitt att overvar ett konferens sasom kommer handla forsavit din roll inom verksamheten. Dina kollegor gar gallande lunch samt n tillfragas ick forsavitt att sluta upp bakom tillsamman. N vet inte forsavitt din uppsats kommer att gillas fran hogsta ledningen. Ett yrkesbroder tillats nagon utbildning och ni tillat saken da inte. Nago yrkesbroder alternativ din arbetsansvarig lyssnar inte villig det ni ager att framfora nedanfor e samling. Du borjar inom en farsk arbetsgrupp darborta n inte kanner en. Nagon arbetskamrat eller chefen ignorerar din koncept snarare ledningsgruppen. Nagon medarbetare tillat observan sta nagot du nog gjort. Samtalet dor ut da du kommer in inom en rum. Du blir ombedd att deplacera till ett mindre tjansterum till privilegium forut nagon kollega som tillats erovr ditt sal.